پست های ارسال شده در تیر سال 1391

مسافرخسته ی من :

  مسافرخسته من بارسفرروبسته بودتوخلوت آیینه‌هابه انتظارنشسته بودمی‌خواست که ازاینجابره امانمی‌دونست کجادلش پرازگلایه بودولی نمی‌دونست چرادفترخاطراتشو،روطاقچه جاگذاشت ورفت عکسای یادگاری‌شو،برای ماگذاشت ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 14 بازدید