پست های ارسال شده در بهمن سال 1391

دلــــــــــــی :

دلــــــــــــی کـــــــــــــه از بـی کســـــــــــی غمـــــــگیـــن اســـــــت   هـــــر کســـی را میـــتواند تحـــــــــــــــمــــل کنـــــــــــــد!!!!!!!!!!!
/ 1 نظر / 12 بازدید

خـــُدایـــا!!!

  خـــُدایـــا!!! مـــی تــَوانَـــمـــ اَنـــدَکـــی با تــو خَلوَتـــ کُنَمـــ؟؟؟ قـــول مـــی دَهَمـــ بیشتـــَر از چــَند لَــحــظهـــ وَقـــتــَتـــ را نَگـــیرَمــــ! . . . . گــوشَتـــ را جـــلو بیاوَر... بیا بیا نــَزدیکـــ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 21 بازدید

בیگــَـر :

      בیگــَـر ﻧﻤﮯ گویـَمـ ﮔﺸﺘـَمـ , ﻧَﺒــــﻮב ﻧــَﮕﺮב , نیستــ ! ﺑــﮕﺬﺍﺭ ﺻـآבﻗآنـﮧ بگویــَمـ : ﮔﺸﺘـَـمـ , ﺍتفـــاﻗـا ﺑــــﻮב !ﻓـــَﻘﻂ ﻣـآلــ مــَטּ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

بآورتـــ بِشَود یآ نـﮧ :

  بآورتـــ بِشَود یآ نـﮧروزﮮ مـﮯ رسُد کـﮧ دِلَتــ برآﮮ هیچ کَس؛ بـﮧ اَندآزه ﮮ مَـטּ تَنگــ نَـפֿوآهَد شُدبرآی نِگآه کَردَنمـــכֿـَندیدنمـــاَذیتـــ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید

چرا :

چرا هـَـــــمه میــــــ گُــویَنــــد: چونــــــــــ میگُــذَرد غَمـــــی نیستـــــــ!! چِـرآ هیچــکَســــ نِمیـــ گُـــویــد: تآ بُگــــذَرد دَردِ کَمـیـــــــــ نیـستــــــــــ..
/ 1 نظر / 20 بازدید

صـــــــــدا میکنم تو را :

صـــــــــدا میکنم تو را...این "جـــــــانی" که میگویی جانم را میگیرد...نَزَن این حـــــــــــَرفها را!!!دل مـــــــن جنبه ندارد...موقعی که نیستی...دَمـــــار از روزگـــــــارم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 13 بازدید

یادشـــــــــ بخیر.. :

همیشــــــه موقــــع خـــــوابـــــــ،عکســـــــــ قاب شده ات را گرد گیـــــــری می کردم!اما از آن روزی که رفتی..عجیب دلـــــــــــــم غبـــــــــــــــار گرفتــــــه است.تو ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 12 بازدید

مـــه :

شـــــــــــبیه مـــه شده بــــــــــــــودی...نه میشــــــــــــــــــد در آغـــــــــــــــوشت گرفت...ونه آنســـــــــــــــــــــــــــــــوی تو را دید...تنهــــــــــــــــــــــــــــــــا میشد در تو گــــــــــــــــم شد...کـــــــــــــــــــــــــــه شدم...! ادامه مطلب
/ 2 نظر / 12 بازدید

هـــی لعنتـــی :

هـــی لعنتـــی!اون طوریـــــم کـــه تـــو فکـــر میکنــــی نیـــست ،شایـــد عاشقـــت بــــودم روزی ،ولــــی ببیــن بـــی تـــو هــــم زنــده ام ،هـــم ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 11 بازدید