پست های ارسال شده در اسفند سال 1391

تــــمـــام شـــد...

    تــــمـــام شـــد...   بــــه جـــز ایــــن اشــــکــــهــــا...   بـرای بـــاخــــتــــن...   دیـــگـــر چـــیـــزی نــــدارم... بـــریـــزم بـــه پـــایـــت ، مـــی مـــانــــی....؟   ادامه مطلب
/ 7 نظر / 12 بازدید

ترس برای چه؟؟

بـــــــــــــرو!!!! ترســــ از هیچ چیز ندارمــــ وقتیـــــ یقینـ دارم بیشتر از منـــ کسی دوستت نخـــــــواهد داشت بیشتر از منــــ کسی طاقت کمـــ محلی هایت ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 13 بازدید

بـﮧ گوش خــُدا برســـانید :

    بـﮧ گوش خــُدا برســـانید   آدَمـ ـﮧ ایـטּ حـــَوا   ســالهـــاست کـﮧ رَفتـﮧ اَســت   ایـטּ حــَواے تنهــــا را برگرداטּ پیـش خودَت بهشتــَش را نمــے خواهــَمـ بـﮧ جهنمــش ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 15 بازدید

من حوای پـر از بـغضـم

حَـــوا کـه بـُـغض کــُــنـَــد حــَـتی خــُـدا هـَـم اَگـــَــر سیب بیآوَرَد چیزی جـــُــز گــِـریــه آرامَش نـِـمی کــُــنــَـد سیب ها را قایــِــم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

دلــــــــــــی :

دلــــــــــــی کـــــــــــــه از بـی کســـــــــــی غمـــــــگیـــن اســـــــت   هـــــر کســـی را میـــتواند تحـــــــــــــــمــــل کنـــــــــــــد!!!!!!!!!!!
/ 1 نظر / 12 بازدید